בראשית - מאת הילדגרד מבינגן - In Principio - Hildegard von Bingen
Loading..

כתיבת מאמר ותסריט: ד"ר רון וידברג, עריכת וידאו: ניר קדם

  • בראשית
  • ראה זאת ישו
  • כעת אשקול בדעתי
  • לאות תקפה אותי
  • בתחינה יושיט ידו